Arabiska klanger ljuder i Visby

Arabiska klanger kommer att ljuda från Visby domkyrkas klockspel varje eftermiddag klockan 15 från den 12 februari till den 12 mars.


Det är ett nyskrivet verk som heter Repetition, gjort av konstnären Henrik Andersson som under perioden ställer ut på Baltic Art Center, BAC.

”Repetition” bygger på arabiska tonskalor. Historiskt sett står den europeiska och arabiska musiken varandra nära och konstnären menar att verket har ett humanistiskt budskap som är av stor vikt i vår tid.