Oljeskadade fåglar har avlivats

Sex oljeskadade fåglar har avlivats av personal från kustbevakningen vid Vändburg på sydöstra Gotland.

Det finns än så länge inga tecken på att det finns fler oljeskadade fåglar utanför Gotland.

Det är kustbevakningens fartyg 306, som i vanliga fall finns i Luleå, som gjort upptäckten.