Bli egen sotare för 700 kronor

Snart får de som vill sota sina egna skorstenar.
Gotlands brandskyddsförening erbjuder nu utbildning om lagar, utförande och risker vid tre kurstillfällen den närmaste månaden.

Utbildningen är en förutsättning för att få dispens att sota själv.

Ytterligare en förutsättning är att kommunfullmäktige godkänner utbildningen vid nästa sammanträde.

Kurskostnaden för de blivande hemmasotarna är 700 kronor