Gotland är hästtätast i Sverige

Gotland är det län i landet där det finns flest hästar i förhållande till befolkningen.


På Gotland finns nära 5 800 hästar, vilket innebär att var tionde person på ön har en häst.

Ändå är Gotland det ända län i landet som inte har någon hästutbildning och här finns bara en godkänd ridskola.

Det här visar den kartläggning som Jordbruksverket gjort över hästverksamheten i landet.