Hövdingen vädjar om förståelse

Konflikter på arbetsmarknaden borde inte kunna hota Gotlands förbindelser med fastlandet.

Det tycker Gotlands landshövding Marianne Samuelsson som skrivit till arbetslivsminister Hans Karlsson om detta.

Inget annat län i landet är så beroende av ett enda transportmedel som Gotland. Därför borde det vara möjligt att få till stånd beslut som innebär att man avstår från konfliktåtgärder som påverkar Gotlands fastlandsförbindelser, skriver landshövding Marianne Samuelsson.

Nyligen var det ju risk för att färjetrafiken helt skulle ha lamslagits av en sjökonflikt, som dock löstes i sista stund.

Landshövdingen säger sig vara väl medveten om konflikträttens betydelse för arbetsmarknadens parter,
men vädjar ändå om förståelse för Gotlands utsatta läge.