De stora turistbolagen går samman

De stora turistbolagen på Gotland går nu samman i ett sälj- och produktionsbolag.
Kunden kan därmed boka hela sitt besökspaket via internet eller telefon.

På sikt kommer det att skapa fler jobb inom bolagen efterhand som tillgängligheten ökar.

Gotland promotion erbjuder besökaren en så kallad handelsplats för information, bokning och betalning - och erbjuder samtidigt gotländska företag en handelsplats för paketering, försäljning och betalning.

Det gör hela Gotland tillgängligt genom enklast möjliga bokningsförfarande.