Vill sänka hastigheten vid Åminne

Boende i Gothem vill ha en hastighetssänkning på väg 146 under sommarmånaderna.

Den boende vill att hastigheten sänks från nuvarande 70 till 50 kilometer i timmen i anslutning till Åminne camping.

Beslut om hastighetssänkning fattas av länsstyrelsen.