Mer kritik mot flytt till Gotland

Riksantikvarieämbetet är som väntat mycket kritisk i sina synpunkter på en utlokalisering till Gotland.


Verket anser att flytten innebär en nedvärdering av kulturarvsfrågorna och att myndigheten vid en flyttning inte längre kan fullgöra sitt uppdrag.

Riksantikvariet hävdar att det redan idag är svårt att rekrytera specialister och att en nyrekrytering blir än svårare om myndigheten flyttar till Gotland.

Ledningen för Riksantikvarieämbetet påpekar också att man just satsat på nya lokaler och att det tar både tid och kostar pengar att bygga nytt på Gotland.

Riksantikvarieämbetets generaldisrektör Inger Lilliequist tycker att nuvarande beslutsunderlag inte är tillräckligt för att fatta beslut i en så viktig fråga som en utlokalisering till Gotland.