Automaterna på hamnen betalda

Parkeringsavgifter och parkeringsböter ger årligen kommunen 2,7 miljoner kronor i inkomster.

I Visby hamn innebär det att investeringarna för parkeringsautomaterna redan är betalda - efter bara nio månaders drift.
Men p-avgifterna innebär också att trafikmiljön i hamnen blivit bättre, tycker trafikingengör Lennart Klintbom.

Om Visby innerstad och Östercentrum hade blivit avgiftsbelagt, som tidigare föreslagits, så hade ytterligare fem miljoner kronor kommit in, tror trafikingenjör Lennart Klintbom.