Svårare för elever på särskolan

Det har blivit svårare att få ersättning för personliga assistenter från försäkringskassan.

Istället tvingas kommunen betala mångmiljonbelopp för att till exempel särskolans elever ska kunna gå i skolan.

För eleverna behöver verkligen assistenter, annars kan de inte delta i undervisningen, enligt Jan Erik Eriksson som är rektor på särskolan.
Försäkringskassan har förslag på striktare regler och det ser alltså ut att drabba eleverna vid särskolan.
Vid årskiftet visade det sig att flera av särskolans elever ännu inte fått något besked om assistentersättning.

I år är det totalt 110 personer på ön som får en ersättning motsvarande 128 miljoner kronor.