Hundraåring har bestämt sin födelsedag

Exakt vilken dag 1905 som landsarkivet på Visborgsgatan i Visby togs i bruk är inte känt. Men nu har landsarkivarien Tryggve Siltberg slagit fast att den 25 augusti är en bra dag att fira hundraårsdagen på.

Representanter från Riksarkivet kommer till ön, liksom arkivarier från övriga landsarkiv i Sverige. Ett landsarkivariemöte skall hållas på Gotland i samband med 100-årsjubileet. I samband med arkivets hundraårsfirande utkommer en jubileumsbok med nedslag i landsarkivets historia.