Färjeresandet fortsätter att öka

Jämfört med januari 2004 ökade antalet resenärer med Destination Gotland under januari 2005 med 8 procent.

49 290 passagerare reste med Destination Gotland i januari 2005, 3 639 fler jämfört med januari 2004. Ökningen är störst på linjen till Nynäshamn. Även mängden gods ökade under januari månad, från 42 749 till 45 794 längdmeter, enligt uppgifter från Destination Gotland.