Många i hemtjänsten saknar utbildning

Mer än hälften av personalen inom hemtjänsten på Gotland saknar särskild utbildning för jobbet. Störst är avsaknaden av utbildning i Sliteområdet, visar en tillsyn som länsstyrelsen har gjort.

Av de fyra hemtjänstområden som länsstyrelsen sett över har Klintehamn flest utbildade inom personalen, 12 av 16 anställda där har vård- eller undersköterskeutbildning. I Slites hemtjänstområde hade bara 3 av 16 fast anställda någon vårdrelaterad utbildning.
Karin Gens som är socialkonsulent vid länsstyrelsen för äldre- och handikappfrågor är orolig för den låga utbildningsnivån.
- Om man tänker på att det blir allt svårare arbetsuppgifter inom hemtjänsten, blir det också allt viktigare för personalen att ha en utbildning som stöd för sitt jobb, säger hon.