Färre bilar till Fårö 2004

Antalet fordon som fraktades mellan Fårösund och Fårö minskade förra året, visar vägverkets färjestatistik för 2004.

Totalt fraktades omkring 340 000 fordon över sundet förra året och det är en minskning med drygt tio tusen, jämfört med år 2003.
Framförallt är det personbilarna som blivit färre medan antalet lastbilar, bussar och motorcyklar var i stort sett oförändrat.
Totalt sett gjorde de två Fåröfärjorna över 16 000 turer över sundet, vilket är lika många turer som året innan.