Skogsägare får utbildning i skogsarbete

Den här veckan arrangerar länsstyrelsen och Mellanskog två skogsdagar för skogsägare på ön, där de ska få utbildning i skogsarbete i stormfälld skog.

Förutom rent praktisk arbetsteknik får skogsägarna också information om priser och hur virkesmarknaden på Gotland påverkas av all den stormfällda skogen på fastlandet.