Ökat skydd för fornlämningar i Samoa

Ett internationellt arkeologiarbete pågår för att få mer kunskap om Samoas förhistoria.
Gotländska arkeologen Helene Martinsson-Wallin från Buttle är gästforskare vid högskolan på Gotland och leder ett internationellt forskningsprojekt på ön Savaíi i Polynesien i Stilla Havet.

Hon har bland annat varit med om att röja fram ett stort stenmonument som är en av Polynesiens största ceremoniella platser med 3 000 fornlämnningar.

Men det saknas fornminneslagar i Samoa och arbetet syftar bland annat till att skapa förståelse för värdet att bevara fornlämningar i området och få fram en ny lag som skyddar historiska lämningar i Polynesien.