Kritik mot matlagning på Pjäsen

På en del avdelningar vid äldreboendet Pjäsen i Visby hanteras maten på ett ohygieniskt sätt. Det skriver vårdpersonal i ett brev till Gotlands kommun och vill att kommunen snabbt granskar förhållandena kring hur maten tas om hand.

Vårdpersonal har börjat med livsmedelshantering och matlagning och det tycker personalen inte är lämpligt och förenligt med livsmedelslagen eftersom de samtidigt vårdar de boende.

Det kan innebära att de i ena stunden ägnar sig åt blöjbyten och tvättning för att i nästa stund laga mat.
Genom att också sköta maten blir de äldres vanliga vård eftersatt, eftersom personalen inte ökat.

Vårdpersonalen skriver också att de inte vågar skriva ut namn med risk för repressalier från avdelningscheferna.