Pumpstationsklagan i Fridhem avslås

Länsstyrelsen på Gotland har avslagit ett överklagande av pumpstationsbygget på Fridhem som ett par fastighetsägare i området gjorde i höstas.

Gotlands kommun har skjutit utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp från Fridhem och söderut på framtiden.

Men fastighetsägarna hade överklagat bygglovet för den pumpstation som behövs för VA-anläggningen och som enligt planerna skulle placeras ovanför Buske fiskeläge.

Men länsstyrelsen tycker inte att det är något problem att placera en pumpstation och avslår överklagandet som dock kan överklagas i länsrätten.