Blå huset ny förskola i Visby

En ny förskola har öppnats i Visby. Det är förskolan Blå huset som ligger i anslutning till Tjelvarskolan på Bingebyområdet.

Blå huset kommer så småningom att kunna ta emot omkring 60 barn från norra och östra Visby.

Köerna till förskolan har blivit allt längre och den nya förskolan ska kunna möta behovet i Visbyområdet.