Oförändrat virkespris trots stomskador

Trots dom omfattade stormskador som drabbade skogarna i början av januari, så tycks inte priset på skog påverkas märkbart. Det säger Göran Jacobsson vid Mellanskog i Klintehamn.

För det sågbara virket ligger timmerpriset idag på drygt 400 kronor per kubikmeter och massaveden på 200 kronor.

Och priset på det sågbara virket förväntas bli oförändrat en tid framöver

Däremot kan priset på grantimret förändras framöver, säger Göran Jacobsson