Större sjukvårdsunderskott än beräknat

Hälso- och sjukvården på Gotland redovisade vid årsskiftet ett underskott på 22 miljoner kronor.

Sjukvårdsledningen hade länge räknat med att det skulle stanna vid ett minusresultat på 14 miljoner kronor.

Men lagerinventering och dyrare räkningar för utomlänsvården än beräknat, har gjort att underskottet blev åtta miljoner större än beräknat.