Vanvårdade lamm måste avlivas

En lammägare på mellersta Gotland förbjuds att ta hand om eller äga djur. Dessutom ska alla hans lamm avlivas omedelbart har länsstyrelsen beslutat.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inspekterade gården och fann lammungar som var kraftigt undernärda och fulla med löss.

Länsstyrelsen konstaterar att ägaren har utsatt sina lamm för kraftigt lidande och förvånas över att ägaren själv i det närmaste bagatelliserar vanvården.