Dygéus lämnar politiken

Moderaten Göte Dygéus i Träkumla avsäger sig sina politiska uppdrag i kommunen - som ledamot i kommunfullmäktige och som ersättare i tekniska nämnden.

Anledningen är sjukdom.