Hur mycket fiske tål fisken?

Hur mycket fiske tål fiskarter som finns runt Gotland - som flundra och piggvar?

Det ska en grupp av fiskare och forskare försöka komma fram till.

Fiskeriverket har utsett Gotland till ett av de områden i landet där så kallad regional samförvaltning av fisket ska prövas.

Yrkes- och fritidsfiskare ska samla in uppgifter som forskare sedan ska analysera och komma med uppskattningar om hur mycket man kan fiska runt Gotland för att fisken inte ska ta slut.

Länsstyrelsen ska samordna arbetet och kommer att kalla berörda parter till ett möte för att diskutera hur arbetet ska gå till.