Fortsatt jour vid öronkliniken

Öronkliniken på Visby lasarett ska ha kvar sin jourverksamhet. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat.

Kliniken har nu möjlighet att anställa ytterligare en öronläkare vilket innebär att det ska bli lättare och kortare väntetider för att få träffa en öronläkare.

Ett problem som återstår är att rekrytera en öronläkare till Visby lasarett.