Bra resultat för Attendo Care

Det privata vårdföretaget Attendo Care, som bland annat bedriver vård på A7-området i Visby, redovisar ett resultat på 129 miljoner kronor för verksamhetsåret 2004.

Det är en kraftig förbättring jämfört med föregående år, då resultatet blev 50 miljoner.

Bolaget förklarar det förbättrade resultatet med bättre styrning och ökad kontroll vilket lett till en effektivisering av verksamheten.

Hela moderbolaget Attendo, som består av tre dotterbolag varav Attendo Care är ett, hade vid årsskiftet drygt 7 000 anställda.