Carin Götblad blev frikänd

Länspolismästare Carin Götblad i Stockholm - tidigare polischef på Gotland - frikändes idag av Stockholms tingsrätt från misstankarna att ha forskat efter en läcka inom polisen.


Även en medåtalad chef vid Stockholmspolisen frikändes i samma mål. Båda hade åtalats av justitiekanslern (JK) för brott mot efterforskningsförbudet alternativt tjänstefel.


Enligt tryckfrihetsförordningen är det förbjudet för polisen och andra myndigheter att efterforska vem som lämnat ut uppgifter till medierna.

Tingsrätten anser att Carin Götblad och hennes chefskollegas avsikt med att forska efter källan var att kräva ett disciplinärt ansvar och det hade de alltså inte lagligt stöd för. Här överskred de sina befogenheter.

Domstolen konstaterar att Götblad och chefskollegan felbedömt rättsläget och tagit ett felaktigt beslut.
Men att gärningarna begåtts av oaktsamhet och inte uppsåtligen, skriver tingsrätten.

Enligt domstolen är de fel som begåtts så ringa att båda ska frikännas.