Gotlänningars fritidsvanor undersökta

Nio av tio gotlänningar är nöjda med sin fritid och badhus är den mest efterfrågade fritidsaktiviteten för alla åldrar.
Det framgår av en stor kultur- och fritidsvaneundersökning som genomfördes på Gotland i höstas.

Av svaren framgår bland annat att många är intresserade av en viss sysselsättning, men att de inte utövar den.

Det gäller till exempel att låna böcker på bibliotek och bada i kommunens badanläggningarna.
En av fem säger att de inte har lånat några böcker eller besökt något bad, men är intresserade av att göra det.

Hälften av gotlänningarna är nöjda med kulturutbudet på somrarna, men bara en av tio ä nöjda med vad som finns att göra på vintern.

Bland de mer förvånande uppgifterna i undersökningen är att fritidsgårdarna också lockar personer mellan 60 och 69 och att det skulle gå att starta ett ishockeylag med äldre kvinnor på Gotland.

Resultatet av fritidsvaneundersökningen presenteras för politikerna i kultur- och fritidsnämnden idag och sedan ska resultaten bearbetas ytterligare.