Allt fler arbetslösa på Gotland

Antalet arbetslösa är idag 8 procent av den arbetsföra befolkningen, mot 7,1 procent i hela landet.

1 900 personer är öppet arbetslösa, varav 440 är ungdomar under 25 år.

Därtill kommer nära 1 000 personer som är satta i någon form av tillfälliga åtgärder som praktik, arbetsmarknadsutbildning eller rehabilitering.