Stort minus för social- och omsorg

Social- och omsorgsnämnden i Gotlands kommun redovisar ett underskott på drygt 53 miljoner kronor för 2004.
Orsaken är att de två vårdförvaltningarna kostat mycket pengar och gett en ineffektiv organisation.

Kommunens social- och omsorgsnämnd redovisar ett underskott på drygt 53 miljoner kronor för 2004.
Orsaken är att de två vårdförvaltningarna kostat mycket pengar och gett en ineffektiv organisation.

Dessutom har antalet hemtjänsttimmar ökat, men också insatser för missbrukare och barn som far illa har varit högre än nämnden räknat med.

För att komma till rätta med de ekonomiska underskotten har nämnden redan dragit ner 18 administrativa tjänster.

Och förhoppningen är att kunna få en budget i balans genom ytterligare effektiviseringar och uppstramningar av organisationen under innevarande år.