Transportkonflikten rycker närmare.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund sa ja och Transportarbetareförbundet sa nej till medlarnas bud i den pågående transportkonflikten.
På Gotland berörs ett 60-tal åkeriföretag av varslet mot bl a övertids och mertidsarbete som träder i kraft den 11 februari.