EU-projekt för landsbygdsutveckling

Inom kort startar ett nytt projekt där företagare på den gotländska landsbygden och tre andra områden i Europa ska utveckla sina idéer tillsammans.

Meningen är att de företagare som fått sina idéer antagna av projektledningen, sedan själva ska sköta kontakterna och besöka varandra vid Galwaybukten på västra Irland, Småland, Gotland och Lettland.

Besöken bekostas med pengar från EU:s Leader Plus, som är en EU-finansierad grupp för landsbygdsutveckling,.