Det råder byggrusch på Gotland

 Förra året behandlades nästan 1 750 ärenden i byggnadsnämnden, men ordföranden Bo Björkman tror att det rekordet kommer att slås i år.

Det kommer in i genomsnitt fem nya ansökningar om dagen till stadsarktektkontoret, vilket har fått till följd att två arkitekter har behövt nyanställas.

När P 18 läggs ner blir det också en hel del arbete med att bygga om fastigheterna till andra ändamål.

En särskild projektgrupp ska tillsättas för att planera för användningen av de militära fastigheterna.