Gamla vindkraftverk byts mot nya

Vinkraftverken på Näsudden på sydvästra Gotland ska bytas ut. Byggnadsnämnden har sagt ja till en ny detaljplan, som innebär att dagens 20 vindkraftverk ska minimeras till knappa hälften.

De nya vindkraftverken blir större, men färre än de som nu står där.

Tanken är att de 20 vindkraftverk som idag finns ska monteras ner, för att istället ge plats åt nya, som bullrar mindre än de gamla.

Det finns ett skrotvärde i vindkraftverken som gör att det kan vara lönsamt att montera ner dem.