Osäkert om jordbrukets framtid

EU:s jordbrukspolitik gör att det fortfarande är stor osäkerhet kring framtiden för det gotländska lantbruket. Men det finns ändå uppgifter som tyder på att Gotland ändå har goda förutsättningar att klara omställningen.

Lantbrukarna på Gotland är yngre än riksgenomsnittet, men samtidigt är jordbruket här är mer känsligt för lönsamhetsförändringar.

Det beror bland annat på att  gotländska bönder får en större del av inkomsterna från jordbruket än lantbrukare på fastlandet.

Det som skiljer gotländskt jordbruk från landet i övrigt är att fler här pysslar med annat än ren jordbruksproduktion som kan handla om stuguthyrning, småskalig livsmedelsproduktion eller hästaravel.