Vi blir allt fler gotlänningar

Gotlands befolkning ökade under 2004 med 126 personer. Ökningen kommer från att fler personer flyttade hit under året.

De definitiva befolkningssiffrorna för 2004 har idag presenterats av statistiska centralbyrån.

Gotlands folkmängd blev lite lägre än de preliminära beräkningarna och vid årsskiftet var vi 57 661 gotlänningar. Det innebär att Gotlands befolkning ökade med 126 personer förra året.

Fler dog, (652 stycken) än som föddes, (478 stycken)

men fler flyttade till Gotland (2140) än de som flyttade härifrån (1837). Vilket är förklaringen till att befolkningen ökade med 126 personer.