Ministern tror på nya officersjobb

Försvarsminister Leni Björklund tror att försvarsanställda på Gotland kan få jobb på Riksantikvarieämbetet om myndigheten flyttar till Gotland.

”Officerare har lång utbildning och ofta också akademisk komplettering. Det finns administrativa jobb och ledningsjobb som officerare säkert mycket väl kan fylla, säger försvarsministern till TT.

Socialdemokratiska kommunalråd Åke Svensson, tror dock inte att det blir så många försvarsanställda som kommer att jobba på Riksantikvarieämbetet.