Plankbråk i Visby

Frågan om en trädgårdshäck ska få ersättas av ett plank på en fastighet i Visby ,ska avgöras av länsrätten på Gotland.

Det är en granne som motsatt sig bygget av planket och länsstyrelsen har gett byggnadsnämnden bakläxa i ärendet.

Men fastighetsägarna som vill bygga planket har överklagat länsstyrelsens beslut till länsrätten och tycker att planket blir en förbättring för den klagande grannen, som då kommer att kunna se ringmuren från sin fastighet.

Länstyrelsen rätten får nu ta ställning till frågan om ett plank får byggas i Visby eller inte.