Protester mot torsken i Ronehamn

Fiskeriverkets och Kustbevakningens förslag att yrkesfiskarna på Gotland måste landa all torsk enbart i Ronehamn, sågas av länstyrelsen.

Förslaget innebär till exempel att en som fiskar torsk utanför Visby måste gå runt hela Gotland för att komma iland med torsken i Ronehamn.

”Förslaget är förkastligt”, tycker bland andra fiskerikonsulenten Rolf Gydemo vid Länsstyrelsen i Visby.