Ingen konflikt bland åkerierna

Det blir ingen konflikt inom åkeribranschen.
På torsdagskvällen kom parterna överens om ett nytt avtal.

Avtalet, som gäller 38 månader framåt, innebär lönehöjningar inom ramen för den norm som etablerats på svensk arbetsmarknad.

Drygt 36 000 förare och terminalarbetare i hela landet berörs av det nya avtalet.

På Gotland berörs ett 60-tal åkeriföretag.