Fortsatta turer om hunddagiset

Turerna kring Visby hunddagis på Terra Nova fortsätter. Ägaren till hunddagiset går nu vidare till Länsrätten för att få fortsätta med sin verksamhet.

Ägaren har av berörda myndigheter förbjudits att ha 12 hundar i sitt hus dagtid, eftersom man bland annat anser det som miljöfarlig verksamhet som medför risk för smittspridning, allergier och nedskräpning.

Ägaren anser däremot att det finns ett stort behov av en plats där hundägare kan lämna sina hundar medan de själva är på jobbet.

”Jag är i dagsläget en vinst för samhället och begär nu att Länsrätten lägger ner tid och energi för att kunna ge ett rättvist och genomtänkt utlåtande”, skriver ägaren till Hunddagiset i sitt överklagande.