Svårt få bredband i Visby

Intresset för bredband och digitalteve är nu så stort att det kan vara svårt att snabbt bli nätansluten.

I de centrala delarna av Visby är det nu helt stopp för bredbandsanslutningar via telefonuttag, det uppger Telia i Visby som nu jobbar för att bygga ut telestationen

Det gäller framförallt Visby innerstad eller i närheten till. I Vsibys ytterområden däremot finns det fortfarande kapacitet kvar.