Fritidsanläggning i Djupvik kan bli verklighet

En fritidsanläggning vid Djupvik på södra Gotland, med ett tjugotal stugor å en restaurang, kan snart bli verklighet.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden har gett klartecken, med villkoren att anläggningen kan utnyttja kommunalt vatten och att man inte bygger för nära det lantbruk som ligger norr om den tilltänkta platsen.

Kommunens planarkitekt Anders Rahnberg väntar ännu på ett yttrande från Länsstyrelsen, men tror ändå att anläggningen kan börja byggas om ett halvår.