Skola på Gråbo tar över Posten

Montessoriskolan på Gråbo i Visby expanderar.
I höst utökar man verksamheten med en sjunde årskurs och tar dessutom över Postens före detta lokaler vid Gråbo torg.

Idag har Montessoriskolan 45 elever - till hösten räknar man med en utökning till cirka 60 elever och skolan har då barn från förskolan upp till sjunde klass.