SamRes tar över den 1 mars

Den 1 mars tar företaget SamRes i Norrköping över beställningen av sjukresor och färdtjänst på Gotland.

Idag är det SOS-alarm på Gotland som tar emot beställningarna, men snart är det slut med det.

Övergången mellan företagen kan bli problematisk, tror Göran Lohrén, trafikplanerare i Gotlands kommun. Anledningen är att förberedelsetiden är lite för kort.

Omställnigen har dessutom skapat mycket oro bland gotlänningarna. Förutom arga insändare i tidningarna har protestlistor överlämnats till kommunledningen.

Som tröst för oroade så har SamRes anställda bland annat övat på den gotlänska dialekten, så att man bättre skall förstå beställningarna...