Trädgårdsvecka arrangeras i juni

Föreningen Gotland Trädgårdsön ansöker om 30 000 kronor i regionalt uvecklingsstöd från kommunen.
Pengarna ska användas till marknadsföring av trädgårdsveckan som planeras i juni.

Syftet är att öka intresset för trädgårdsodling bland gotlänningar och besökare.
Tanken är att trädgårdsveckan sen ska återkomma varje år.