PRO-protest mot indraget bidrag

Pensionärernas Riksorganisation, PRO på Gotland, är kritisk till att Gotlands kommun från och med nästa år tar bort det aktivitetsbidrag som går till pensionärsorganisationerna.

Konsekvenserna har redan nu blivit att Gotlands PRO-distrikt kraftigt tvingats minska på aktiviteterna kraftigt. Ändå har man ett underskott i kassan.

Enligt PRO:s distriktsordförande Stig Malmros uppfattas indragningen av bidraget som att Gotland inte vill satsa på aktiviteter för de äldre, som till exempel, dans, stavgång, boule, resor och studier.

Därför hoppas PRO att Gotlands kommun omprövar sitt beslut och återgår till att ge aktivitetsbidrag till pensionärerna.