Minoritet gick bet på transportavgifter

Det blev omröstning när Gotlands kommunfullmäktige beslutade att höja hamntaxorna i Visby och Kappelshamn från och med första april. Däribland höjd avgift för sockerbetstransporter och högre passageraravgift för kryssningsresenärer.

I en dryg halvtimmes lång debatt ville de borgerliga partierna att kommunen istället för att höja avgiften för sockerbetstransporter borde sänka den till 3 kronor per ton från dagens 5:90 per ton.
Dessutom tyckte oppositionen att det räckte att höja passageraravgiften för kryssningsresenärerna till 10 kronor, istället för de 20 kronor som majoriteten ville höja till.

Men efter omröstning 40 - 31 gick majoritetens förslag igenom.

Höjningen motiveras med att kostnaderna för att ta hand om avfall från fartygen ökat och att nya säkerhetsbestämmelser lett till investeringar i hamnen.