Oviss framtid för betodlare

Framtiden för betodlingen på Gotland och i Sverige är oviss. Förhandlingar pågår på flera plan om kvoter, priser och stöd.
Ett förslag till ändrade regler i EU är att kvoterna ska sänkas med 20 procent och priset för betorna med 40 procent.

Otto von Arnold som är ordförande för Betodlarnas centralförening tror att den gotländska betodlingen inte har någon större framtid om stödet inte går direkt till den aktive odlaren, utan ”smetas ut” efter en regionaliserad modell.

Men betodlaren Torbjörn Kotz i Vall tror ändå att han skulle klara en så radikal sänkning, genom att skära på kostnader och bli effektivare, eftersom betorna ger mer socker per hektar än tidigare.