Brister vid äldreboende ska rättas till

Det privata vårdföretaget Attendo Care svarar nu på den kritik som riktats mot företagets vård vid äldreboendet Pjäsen i Visby. Företaget har inlett en omfattande utredning och rutiner och annat ska granskas.

Vice vd:n för Attendo Care beklagar att hjälpen och hygienen brustit, men skriver att det varken beror på tidsbrist, slarv eller nonchalans utan om missförstånd mellan de boende och personalen.

Vårdföretaget kommer, trots det, att se över bemanningen, och en biträdande verksamhetschef ska anställas för att ledningen ska fungera bättre.